Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van website van Search & Solve Recruitment Services besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.searchandsolve.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.searchandsolve.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.searchandsolve.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van Search and Solve Recruitment Services is verkregen.

Inloggen